Winters Sonderingen

Funderingsonderzoek / Funderingsadvies

Bij verbouwingen, renovaties, herbestemmingen maar ook bij scheuren, problemen met stabiliteit... is het controleren van bestaande funderingen een must. Door onze grondonderzoeken kunnen problemen worden vermeden en behandeld. We zijn in de mogelijkheid om bestaande funderingen te controleren, door middel van een verkennende sleuf of put, wat voor duidelijkheid zorgt. Dit in combinatie met andere grondonderzoeken (sonderingen, peilbuizen...) brengt ons tot een correct funderingsadvies.

Heb je nog vragen? Contacteer ons