Winters Sonderingen

Hand- en steekboringen

Geroerde boring:

Manuele handboringen worden uitgevoerd om grondstalen tot geringe diepte te nemen. Zo stelt het ons in staat de bodem visueel na te kijken voor zijn grondparameters.

De boringen worden gekoppeld aan de sonderingen.

Ongeroerde boring:

Ongeroerde steekboringen worden gestoken zonder het grondprofiel te wijzigen. Zo kunnen er mechanische en geologische eigenschappen worden bepaald.

Heb je nog vragen? Contacteer ons