Winters Sonderingen

Infiltratie- of percolatieproeven

Proeven voor het dimensioneren van de infiltratiecapaciteit van de ondergrond.

Dubbele ring:

Deze proef wordt uitgevoerd om de doorlatendheid van de oppervlakkige grondlagen te bepalen.

Er wordt een kleine en grote ring gevuld met water waarbij de daling van het water in de kleine ring wordt gemeten. Doordat de buitenste ring ook gevuld is met water, kunnen we nagenoeg een verticale doorlatendheid meten.

Hooghoudt methode/Infiltratieproef in peilbuis:

Deze proef stelt ons in staat de infiltratiecapaciteit op diepte te bepalen. Zo kunnen we het doorlaatbaarheidscoëfficiënt van de ondergrond bepalen op de diepte waar de filter van de peilbuis werd aangebracht.

Heb je nog vragen? Contacteer ons