Winters Sonderingen

Plaatsen van een peilbuis voor grondwatermonitoring

Na het uitvoeren van de sonderingen wordt de grondwaterstand indicatief gemeten. Wij plaatsen peilbuizen om de grondwaterstand correct te meten. Hierdoor kan men over een langere periode de grondwatertafel meten. We zijn in de mogelijkheid om voor u de grondwatermonitoring uit te voeren.

Heb je nog vragen? Contacteer ons