Winters Sonderingen

Plaatsen van een peilbuis

Nadat we een sondering hebben uitgevoerd kan men opteren om een peilbuis te plaatsen. Met een peilbuis kan de grondwaterstand en het waterpeil gedurende een lange periode opgevolgd worden.

Heb je nog vragen? Contacteer ons